Základná organizácia OZ Chémia SR pri SOU chemické